Misshandel

Få hjälp av en av Sveriges vassaste advokater

Sparkade mot medvetslös – inte synnerligen grov misshandel

Gränsen mellan grov misshandel och synnerligen grov misshandel är inte alltid lätt att identifiera. Här berättar om vi om ett fall från 2011, där Högsta Domstolen belyser den gränsdragningen.

Det handlar om två män som i tingsrätten dömdes till fängelse i fyra respektive fyra år och tre månader för bland annat grov misshandel. Domstolen kom fram till att männen utom allt rimligt tvivel misshandlat målsäganden grovt. Sparkar mot både huvud och kropp gjorde att mannen ådrog sig allvarliga skador, bland annat benbrott i ansiktet och på kroppen, hjärnskakning och en livshotande ansamling av luft och blod i ena lungan. 

Borde har förstått att han var medvetslös

Rätten fann att misshandeln skulle bedömas som synnerligen grov, inte minst för att de tilltalade hade fortsatt att sparka mannen i huvudet även efter att de borde ha förstått att han var medvetslös.

Hovrätten konstaterade också att misshandeln varit av mycket allvarligt slag, men dock inte att den skulle bedömas som synnerligen grov. Därför lindrades straffet till tre års fängelse.

Fallet överklagades därefter till Högsta Domstolen, där man konstaterade att uppsåtet att skada skulle vara avgörande för om männen skulle dömas för synnerligen grov misshandel. HD konstaterade att de båda gärningsmännen, som nu dessutom erkänt domen, hade misshandlat målsäganden tillsammans och i samförstånd. Allt tydde dessutom på att skadorna var täckta av uppsåt, det vill säga att männen ville tillfoga målsäganden allvarliga skador. Inget tydde dock på att våldsmännen ville åsamka mannen allvarligare skador än de han fått.

Gick på Hovrättens linje

HD gick på Hovrättens linje och väljer att inte benämna misshandeln som synnerligen grov. Man tycker inte att hänsynslösheten i kombination med de skador som uppstod räcker för att klassificera upp misshandeln. Inte heller de hot som uttalades under gärningen eller faktumet att de båda männen återvände för att återuppta misshandeln när målsäganden redan var medvetslös bör påverka graderingen, enligt Högsta Domstolen. Trots att det blev en paus i misshandeln så ser man på hela händelseutvecklingen som ett enskilt brott.

HD slog därmed fast Hovrättens dom och männen döms för grov misshandel. Påföljden ändrades inte heller.

10 Nov 2016