Misshandel

Få hjälp av en av Sveriges vassaste advokater

Misstänkt eller utsatt för misshandel?
Vänd dig till oss!

FÅ JURIDISK HJÄLP VID MISSHANDEL

Varje år anmäls över 80 000 fall av misshandel i Sverige och det förekommer troligtvis ett stort mörkertal - framför allt när det gäller våld i hemmet, då det kan vara svårt att anmäla sin partner eller en familjemedlem. I de fall av misshandel som faktiskt polisanmäls är män mellan 20-24 år starkt överrepresenterade bland offren. En stor del av brotten sker på allmän plats och ofta är det svårt att hitta den skyldige. Bland kvinnor är det vanligast att de utsätts för våld i hemmet av en bekant eller närstående.

Misshandel täcker ur juridisk synvinkel mer än bara rent fysiskt våld. Till misshandel räknas även om någon förgiftar en annan person eller gör denne sjuk. Det finns olika grader av misshandel - från “lättare” fall, som rubriceras som ringa misshandel, till fall där offret har utsatts för livsfara eller mycket grovt våld, vilket rubriceras som grov eller synnerligen grov misshandel. Straffskalan varierar beroende på hur grovt våldet anses vara från böter upp till tio års fängelse.

Vi som försvarsadvokat biträder vår klient under en polisutredning och i rätten, samt ser till att de bevis som finns hanteras på rätt sätt. Samma sak gäller när vi fungerar som målsägandebiträde åt en person som har blivit utsatt för misshandel.

Om du misstänks för misshandel

Är du misstänkt för brott eller vet du att du riskerar att misstänkas? Ring oss direkt så hjälper vi dig. Om du misstänks för ett brott som har fängelse i straffskalan har du normalt sett rätt till en offentlig försvarare, det vill säga en försvarsadvokat.

Om du kallas till förhör kan det vara klokt att ringa till polisen och tala om att du önskar en specifik advokat som din försvarare. Du har rätt att begära vem du vill. Om advokaten är tillgänglig att åta sig uppdraget kommer domstolen att förordna denna advokat åt dig. När du har rätt till offentlig försvarare betalar staten advokatens kostnader. Beroende på vilken inkomst du har kan du dock bli återbetalningsskyldig för hela eller en del av kostnaden om du döms för brottet.

Du bör gå igenom ärendet med din försvarsadvokat innan förhöret så att du får information om hur ett polisförhör går till. Advokaten kommer även att ge dig råd om hur du bör förhålla dig till frågorna som ställs.

Vi arbetar bara med brottmål och har stor erfarenhet inom detta område. Vi befinner oss i rätten ett flertal gånger per vecka, ofta dagligen, och är beredda att tackla alla tänkbara situationer som kan uppstå. Du är trygg med vilken som helst av våra duktiga advokater.

Om du avstår från att själv önska en särskild advokat eller advokatbyrå kommer tingsrätten att utse en advokat åt dig. Problemet med denna typ av förfarande är att du riskerar att få en advokat utsedd för ditt misshandelsmål som har liten eller ingen erfarenhet av brottmål. Det sänker dina chanser markant i rätten.

Du har möjlighet att byta ut den advokat du har fått förordnad av domstolen om du inte är nöjd. Begär att få byta till en advokat som arbetar hos oss.

Om du har blivit utsatt för misshandel

Har du blivit utsatt för misshandel och behöver någon vid din sida som för din talan i rätten? Vi hjälper dig!

Om den misshandel du har blivit utsatt för kan ge gärningsmannen ett fängelsestraff har du vanligtvis rätt att få ett målsägandebiträde utsett, det vill säga en jurist eller advokat som stödjer dig under rättsprocessen.

Målsägandebiträden är experter på skadeståndsfrågor i brottmål och hjälper brottsoffret att framställa ett skadeståndsanspråk i rättegången. Ditt målsägandebiträde är också med vid polisförhör och under rättegången och kan ge stöd till åklagaren för att se till att få den tilltalade dömd för brottet.

Vi har ett flertal advokater och biträdande jurister som arbetar som målsägandebiträden. Vi har stor erfarenhet av att hjälpa brottsoffer så att de känner att de har stöd genom hela rättsprocessen. 

Vår stora fördel är att vi även arbetar som försvarsadvokater. Det gör att vi vet exakt vilken taktik den tilltalades försvarsadvokat kan komma att använda. Vi vet vilka frågor som är viktiga att ställa och vad som inte får missas i en polisutredning.

Om du inte är nöjd med det målsägandebiträde som tingsrätten har förordnat åt dig kan du begära att få byta till en av de advokater eller biträdande jurister som arbetar hos oss.

Ring oss så hjälper vi dig att komma vidare.

Vikten av en bra advokat

Det svenska rättsystemet är uppbyggt så att det ska vara rättvist och att alla har lika stora chanser, oavsett vilken advokat man har vid sin sida. Verkligheten visar många gånger att det ser annorlunda ut. För att du ska ha så stora chanser som möjligt att rentvå dig själv, eller att hålla längden på straffet nere om du faktiskt är skyldig, är det viktigt att välja rätt advokat. Du har, som vi tidigare nämnde, rätt att själv välja din offentliga försvarare i fall som rör misshandel och andra brott med fängelse på straffskalan. Utnyttja den möjligheten på rätt sätt.

 

För mindre brådskande ärenden eller om du har allmänna frågor kan du fylla vårt kontaktformulär.

 

Behöver du en riktigt vass försvarsadvokat?