Misshandel

Få hjälp av en av Sveriges vassaste advokater

Alkohol ofta en faktor i misshandelsfall

Alkoholpåverkan av olika slag är mycket vanlig när det handlar om misshandel. Det är den form av brott där det är vanligast att både utövaren och offret är påverkade. Siffror från Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) visar att både gärningsman och offer varit påverkade i 35 procent av misshandelsfallen. Båda var opåverkade i 33 procent av fallen. Detta beror till stor del på att det handlar om händelser där påverkade män är inblandade. Män är påverkade i en mycket större del av misshandelsfallen än kvinnor.

När det handlar om hot, rån eller sexualbrott är det vanligast att båda personerna är nyktra. Även i dessa fall är det vanligare med nyktra inblandade när det är kvinnor som är inblandade.

Män oftare påverkade vid misshandel

Om man bara tittar på de inblandade som är påverkade av alkohol så kan man också se tydliga mönster, inte minst könsmässigt. Knappt nio av tio gärningspersoner är visserligen män, men mönstret är ännu tydligare om man tittar på de som är berusade. Kvinnor är i mycket högre utsträckning nyktra, både i fallen där de är utsatta för misshandel eller förövare.

Sambandet mellan alkohol och misshandel och andra våldsbrott är tydligt. Samkör man siffror från NTU med statistik om alkoholkonsumtionen så ser man att kurvorna följer en liknande trend. Både alkoholkonsumtionen och antalet våldsbrott har sjunkit under den undersökta perioden.

Analysen visar också att andelen påverkade personer är vanligast när det handlar om misshandel, fler än sex av tio brott utförs av påverkade gärningspersoner.

Uteställen vanlig plats för misshandel

Om man ska peka ut ett typfall för misshandel under påverkan så sker den nattetid på allmän plats mellan obekanta. Man kan utan tvekan konstatera att misshandelsbrott i stor utsträckning utövas i miljöer där det konsumeras alkohol. Att okända personer har möjlighet att träffas nattetid är också en vanlig grogrund för misshandel och andra våldsbrott. En mycket stor del av brotten som sker på krogar, klubbar och andra spritstinna miljöer sker alltså mellan påverkade personer (läs: män). 

Mer om detta går att läsa på Brås hemsida. 

25 Jan 2017