Misshandel

Få hjälp av en av Sveriges vassaste advokater

Grundläggande om misshandel

Vad säger egentligen lagen om misshandel? Så här står det i alla fall i lagboken:

“5§ Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).

Enkelt sammanfattat: det är alltså olagligt att slå någon och göra någon sjuk. ”Vanmakt” är också ett begrepp som är öppet för tolkning och vad som bedömts som vanmakt har emellanåt skapat förvirring och upprördhet i kontroversiella och uppmärksammade rättsfall. Men att försätta en person i vanmakt kan betyda att binda, hålla fast eller låsa in en person. Att ge alkohol eller narkotika till barn räknas också till misshandel och är olagligt. Samma sak gäller om man inte ser till att barn som behöver medicin eller vård får det.

Flera olika former av misshandel

Hör man ord som misshandel och våld så tänker dock de flesta av oss på handlingar som ger personer smärtor och skador på kroppen, alltså fysiskt våld. Här finns allt från en örfil till överfall med vapen, från ringa till olika former av grov misshandel.

Men det är lätt att glömma att många olika handlingar som räknas som våld. Blir man knuffad vid ett tillfälle så kanske man inte upplever det som så farligt. Men att bli knuffad varje dag är tufft, rent utav outhärdligt. Psykisk misshandel fungerar också ofta på detta sätt. En gång kanske man kan stå ut med, men att dagligen kallas dum, ful eller ännu värre tillmälen är plågsamt och en katastrof för självkänslan.

Fysisk misshandel betyder att man blir utsatt för våld mot kroppen, av en eller flera personer. Knuffar, slag, örfilar, sparkar, skallningar – fysisk misshandel kan se ut på många sätt. Tillsammans med stöld och inbrott är just misshandel det mest anmälda brottet som drabbar enskilda personer.

Män drabbas ofta i offentliga miljöer

Män utsätts oftast för våld på offentliga platser, ofta på restauranger, klubbar och pubar och andra sammanhang där alkohol konsumeras. Kvinnor som utsätts för misshandel gör det oftast av en man som de känner, allra oftast en make, partner eller pojkvän.

Psykisk misshandel kan vara precis lika allvarligt som fysisk. Det kan handla om att man kränks av förnedrande och förolämpande ord, eller kränkande behandlingar som hot eller att man tvingas utföra handlingar som man tycker är fel. Det kan också handla om att en annan person slår sönder ens tillhörigheter för att skrämmas och få en att lyda.

Ett problem med psykisk misshandel är att den kan vara svår att bevisa eftersom den inte lämnar några synliga spår som blåmärken eller sår. Trots detta så är det ett lika allvarligt brott som den fysiska varianten av misshandel. Det kan ha allvarlig inverkan på självkänslan och försämra livskvaliteten avsevärt för den drabbade.

21 Feb 2017