Misshandel

Få hjälp av en av Sveriges vassaste advokater

Flera lärare varnades efter misshandel

Skolan är en plats för studier i en lugn miljö, men det är tyvärr inte alltid så i realiteten. Här berättar vi om några tillfällen under 2015 när lärare varnades av Lärarnas ansvarsnämnd, bland annat för misshandel.

Ett fall handlar om en lärare som redan dömts för misshandel i tingsrätten efter att ha slagit en elev med linjal. Läraren menade att han inte hade slagit eleven med uppsåt utan att han hade agerat reflexmässigt i en stökig situation.

I lärarnas ansvarsnämnd fastslogs att en dom i ett brottmål har starkt bevisvärde och att inget nytt hade framkommit som gjorde att man kunde underkänna domen om misshandel. Nämnden konstaterade därför att det handlade om brottslighet i samband med yrkesutövning och att läraren därför skulle varnas.

Dålig och undervisning och ringa misshandel

I ett annat ärende handlade i första hand inte om en enskild händelse i klassrummet utan om att läraren hade bedrivit riktigt dålig undervisning. Men läraren hade också dömts för ringa misshandel mot en elev. Denna lärare varnades också av ansvarsnämnden.

Ett tredje ärende där misshandel fanns med i bilden togs också upp av ansvarsnämnden. Händelsen i detta fall utspelades i ett badhus under en simlektion. Läraren berättade att hon var stressad över att ha hand om 26 elever samtidigt och hade problem med en elev som inte ville delta. Därför gjorde hon en fösande rörelse mot elevens rygg med en plastmapp. Läraren åtalades och ska också enligt åklagaren också ha riktat ett slag mot eleven med plastmappen. Läraren dömdes för ringa misshandel, och trots att hon i övrigt ansågs mycket lämplig, så varnades hon av nämndes på grund av den brottsliga misshandeln.

Lärare friades efter stökiga situationer

Det fjärde och sista fallet med en lärare som anklagats för misshandel handlade om två olika tillfällen. Vid det första tillfället hade läraren avvisat en stökig elev från klassrummet genom att gripa tag i armen och släpat eleven ur rummet. Vid det andra tillfället skulle läraren ingripa i ett bråk mellan två elever och tagit tag i en av eleverna för att få denne att avlägsna sig. Vid detta tillfälle ska läraren även ha sagt nedlåtande kommentarer till den stökiga eleven. Ansvarsnämnden ansåg inte att läraren i detta fall hade gått för långt rent fysiskt, men att uttalandena i den hetsiga situationen var olämpliga. Man valde att inte att varna läraren för denna situation.

Enligt juridisk expertis som redovisas i tidningen Chef och ledarskap så är det frapperande hur en stökig elev, dåliga arbetsförhållanden och oförberedda lärare kan få allvarliga följder, i vissa fall till och med domar om misshandel. Flera lärare har också blivit varnade efter ordningsstörningar i klassrummet.

22 Dec 2016