Misshandel

Få hjälp av en av Sveriges vassaste advokater

Ljög om misshandel – dömdes för mened

Här berättar vi historien om en misshandel som slutade med att en kvinna dömdes till fängelse – för mened.

Det hela inträffade under sommaren 2015 på en grillfest. Den då 20-åriga kvinnan var på festen tillsammans med sin pojkvän. Festen urartade dock när pojkvännen hamnade i ett bråk som slutade med att han slog en annan man på marken och sedan sparkade honom i magen när han redan låg ned. Pojkvännen blev senare åtalad för grov misshandel.

Under rättegången påstod den 20-åriga kvinnan att pojkvännen inte hade utfört någon misshandel, den andre mannen hade inte fått ta emot varken sparkar eller slag. Kvinnan påstod dessutom att de andra vittnena, som hade pekat ut pojkvännens misshandel, hade pratat ihop sig före rättegången och ljög för att de var avundsjuka. Trots detta så dömdes mannen för misshandel.

Åtalades för mened

Kvinnan blev senare själv åtalad för att lögnerna hon hade berättat i vittnesbåset. Tingsrätten konstaterade att kvinnan hade mindre trovärdighet än de andra vittnena. Men situationen på grillfesten hade varit kaotisk och svåröverblickad – bland annat hade en gäst inte överhuvudtaget märkt att det hade bråkats. Den stökiga miljön kunde enligt tingsrätten förklara kvinnans tveksamma vittnesmål och hon friades därför från åtalet från mened.

Domen överklagades till hovrätten. Där konstaterades att bråket som ledde fram till misshandel hade haft ett kort förlopp. Av den anledningen ansåg man att det är uteslutet att de olika vittnena hade sett olika delar av händelseförloppet eller misstagit sig helt och hållet. ”Antingen ljuger kvinnan eller så ljuger de övriga vittnena” var Hovrättens inställning.

Flera vittnen berättade om misshandeln

Flera av vittnena hävdade att de sett pojkvännen misshandla den andra mannen. Enligt domstolen ansågs de vittnena mer trovärdiga än kvinnan, som ansågs ha ett stort intresse av att skydda pojkvännen. Rätten ansåg dessutom att hennes teori om att vittnena skulle vara ”avundsjuka” var långsökt och osannolik. Hovrättens slutsats blev därför att kvinnan ljög och hon dömdes till mened.

Mened leder i de flesta fall till fängelse, eftersom det anses åsidosätta respekten för rättssystemet – och så även i detta fall. Kvinnan dömdes därför till fängelse i tre månader.

23 Mar 2017