Misshandel

Få hjälp av en av Sveriges vassaste advokater

Tragisk misshandel på demensboende

Äldre personer är sällan inblandade i misshandelsfall. Yngre män dominerar alltid statistiken för anmäld misshandel, det visar Brås statistik på både lång och kort sikt.

Men det finns förstås undantag, då och då utsätts äldre personer av misshandel av andra äldre. Här berättar vi om ett sådant fall, som utspelade sig på ett demensboende i Gävle i slutet på april 2017.

Tragisk misshandel

Detta mycket tragiska fall slutade med att en man i 75-årsåldern drabbades av allvarliga skador. Mannen ska ha blivit attackerad med ett tillhygge av en annan man i 90-årsåldern tidigt på morgonen en lördag. Polisen fick larm om händelsen 6.20 på morgonen. Misshandeln utfördes i ett gemensamt utrymme och tillhygget ska enligt polisen ha varit en sak som funnits på platsen.

Den drabbade 70-åringen fick mycket allvarliga huvudskador av misshandel och fördes omedelbart till Gävle sjukhus för akut vård. Han opererades under förmiddagen och fick ligga kvar på sjukhuset under dagen.

Den 90-årige gärningsmannen fördes till polisen för förhör och vidare utredning. Han hade dock mycket svårt att på ett klart sätt berätta om den tragiska misshandeln, på grund av sin egen långt gångna demens.

Området spärrades av

Gävlepolisen spärrade omedelbart av den del av demensboendet där misshandeln ägt rum. Tekniker dokumenterade händelseförloppet, säkrade bevis på platsen. Detta arbete sköttes på ett extra varsamt vid med hänsyn till övriga boende, anhöriga och även de anställda som tagit mycket illa vid sig av den hemska misshandeln.

Polisen har upprättat en brottsanmälan gällande synnerligen grov misshandel. De båda männens anhöriga och andra boende på demensboendet har informerats om det inträffade. När polisutredningen är klar kommer den 90-årige mannen att flyttas till ett demensboende som är bättre anpassat för hans speciella situation och långt gångna demens. Enligt polisen kan det beroende på situationen bli tal om en psykmottagning. Chockade boende och personal som är rädda är anledningen till att mannen inte kan återvända till boendet, vilket hade varit vad som hänt i vanliga fall.

5 May 2017