Misshandel

Få hjälp av en av Sveriges vassaste advokater

Så vanligt är det med misshandel

Under 2015 anmäldes 85 100 misshandelsbrott i Sverige, vilket var en ökning med 2 procent jämfört med 2014. Denna uppgång kom efter en minskning av antalet anmälda misshandelsbrott under åren 2011-2013.

Anledningen till ökningen är till stor del att fler brott faktiskt anmäls, något som visas av olika brottsofferundersökningar. Varje år uppger 2-3 procent av Sveriges befolkning att de blivit misshandlade, och så har det sett ut under en längre tid. Dessutom uppger sjukvården att antalet patienter med skador orsakade av misshandel och grövre våldsbrott är oförändrat. Men det finns också ett stort mörkertal av misshandelsfall som polisen aldrig får reda på.

Utomhusmisshandlar minskar i antal

En typ av misshandel som minskar är incidenter som inträffar utomhus och involverar personer som inte känner varandra. Dessa fall drabbar oftast ungdomar som inte känner varandra. Misshandel som sker i hemmet drabbar oftast kvinnor.

Alkohol och droger är vanligt vid alla former av misshandel. I drygt sex av tio fall så upplever den misshandlade personen att förövaren varit påverkad, och i vart tredje fall så är även offret påverkat på något sätt.

Graden av skada avgör benämningen

Misshandel graderas för att visa hur allvarligt rättssystemet ser på fallen. Ringa misshandel, misshandel av normalgraden och grov misshandel är de tre graderna i det svenska rättssystemet.Ringa misshandel kan vara en örfil, en lättare spark eller att man drar i någons kläder. Misshandel av normalgraden kan skada någon så att personen får ett sår eller slår ut en tand. Grov misshandel är livsfarlig som när den utförs med kniv eller ett skjutvapen. Särskilt grymma fall räknas också som grov misshandel, exempelvis om man slår på någon som redan ligger.

De som misshandlar är i de allra flesta fall män. Kvinnor är endast misstänkta i 18 procent av fallen. Män är även i majoritet bland de som misshandlas (41 procent). 34 procent av misshandelsoffren är kvinnor och 25 procent barn mellan 0 och 17 år.

2015 klarades 13 procent av misshandelsfallen upp på så vis att polisen hittade den misstänkte och att denne kunde bindas till brottet.

Källa: brottsrummet.se

4 Oct 2016