Misshandel

Få hjälp av en av Sveriges vassaste advokater

Misshandel med knogjärn inte grovt brott

Två män angrep i november förra året en man i Sundsvall. Det handlade om en planerad misshandel där knogjärn användes som tillhygge. Man skadorna blev inte särskilt allvarliga, därför mildrade hovrätten rubriceringen från grov misshandel till misshandel av normalgraden, berättar Dagens Juridik. 

Enligt den misshandlade mannens uppgifter skedde attacken för att gärningsmännen ville få mannen att ta tillbaka en anmälan om inbrott. Hans slogs i huvudet med knogjärn av två gärningsmän. I Sundsvalls tingsrätt bedömdes misshandeln som grov, eftersom rätten ansåg att det rörde sig om att två personer attackerat en fysiskt svagare person, dessutom med tillhygge.

Hovrätten lindrade domen

Hovrätten för Nedre Norrland lindrade dock domen till misshandel av normalgraden, vilket väckte visst uppseende i media och bland allmänheten. Anledningen till omrubriceringen är att gradindelningen avgörs efter vilken skada eller smärta misshandeln orsakar. För att en misshandel ska räknas som grovt brott ska skadorna vara förhållandevis betydande. Att misshandeln skedde ”två mot en” kan enligt hovrätten tala för att det ska rubriceras som ett grovt brott, men att det inte är tillräckligt i sig.

I detta fall, när misshandeln ledde till lindriga huvudskador, anser hovrätten att planeringen, knogjärnen och faktumet att två gärningsmän gav sig på ett ensamt offer är försvårande faktorer, men att det ändå inte räcker för att det ska ses som en grov misshandel.

Rätten slog därmed fast att det ska ses som en misshandel av normalgraden, även om det närmade sig grovt brott. De båda männen dömdes till tio månaders fängelse och ska betala 17 400 kronor i skadestånd till den misshandlade mannen.

12 Sep 2016