Misshandel

Få hjälp av en av Sveriges vassaste advokater

Många barn utsätts för psykisk misshandel

Det finns många former av misshandel. Den mest uppmärksammade formen är den fysiska, som upprör, ger stora rubriker och diskuteras flitigt i sociala medier. Men psykisk misshandel kan vara precis lika allvarlig och lämna djupa sår hos den drabbade. Dessutom visar undersökningar att många fall av fysisk misshandel mot kvinnor börjar med verbala attacker, berättar SVT Nyheter Väst.

En allvarlig form av misshandel är när barn blir illa behandlade psykiskt. Tidigare i år presenterade Bris en undersökning som handlar om just detta, psykisk misshandel mot barn. Studien är den första av den typen som gjorts i Sverige och bygger på telefonsamtal och mejl från barn till Bris.

Många kontakter om misshandel

Bris hade under 2015 över 21 000 kontakter med barn, varav nästan en tiondel handlade om psykisk misshandel. Samtalen handlade om kränkningar mot barn som sker nästan dagligen. Förnedrande och nedsättande kommentarer från vuxna: hora, ful, elaka jävla unge. Till och med hot om fysisk misshandel och rena dödshot. Bris undersökning är full av hemska exempel på barn som misshandlats psykiskt.

Bris anser att samhället, det vill säga politiker och myndigheter, måste bli bättre på att se de riskfaktorer som gör att barn riskerar att utsättas för psykisk misshandel. I familjer med missbruksproblem (droger eller alkohol) eller familjer där en eller flera vuxna lider av psykiska problem drabbas barnen ofta av olika former av psykisk misshandel. Men det finns även familjer som på ytan lever helt ordnade liv där barnen är drabbades av olika former av trakasserier.

Vill se över lagstiftningen

Enligt Bris upplever många att det är svårt att få hjälp med problemen. Lagstiftningen behöver också ses över.

– När det handlar om fysisk misshandel har vi en lagstiftning som fungerar hyfsat, men när det gäller psykisk misshandel har barnen nästan ingen rättsligt skydd alls, säger Karin Johansson på Bris.

29 Sep 2016