Misshandel

Få hjälp av en av Sveriges vassaste advokater

Knivhugg i låret inte grov misshandel

Ännu en misshandelsdom efter en brutal attack har mildrats i Hovrätten. Som i flera tidigare uppmärksammade fall som det har rapporterats om är det de relativt sett lindriga skadorna som gör att domen mildras. Att attacken utfördes med kniv gör alltså inte att det kan betraktas som grov misshandel, enligt Hovrätten. Det är Dagens Juridik som berättar om fallet.

Fallet rör en 32-årig man i Gävle som under ett bråk misshandlat en bekant. 32-åringen erkände att han skallat målsäganden tre gånger och dessutom stuckit en kniv i hans lår. Han påstod dock att dessa handlingar skett i nödvärn.

Dömdes för grov misshandel i tingsrätten

I Tingsrätten dömdes mannen för grov misshandel för knivhugget medan skallningarna räknades som misshandel av normalgraden. Mannens tal om nödvärn bedömdes som icke trovärdigt. Tingsrätten ansåg det också försvårande att attacken utförts med ett livsfarligt vapen. Dessutom ansåg man att huggen var av mycket farlig art eftersom de hamnade nära känsliga blodkärl. Den attackerade mannen hade dessutom drabbats av domningar som kan ha orsakats av knivattacken. Därför dömdes mannen till ett års fängelse och 40 000 kronor i skadestånd till den skadade bekante mannen.

Överklagades till Hovrätten 

Domen överklagades till Hovrätten för Nedre Norrland. Hovrätten anser visserligen att misshandeln är allvarlig, men dock inte som grov. Hovrätten höll visserligen med om att handlingen utförts med ett livsfarligt vapen, men att skärsåret som uppstått inte kunde betraktas som en allvarlig skada. Dessutom ansåg man att det rörde sig om en impulshandling i ett hastigt och kort händelseförlopp. Dessutom anser Hovrätten att det bör vägas in att 32-åringen var utsatt för ett angrepp av den andre mannen. Därför sänktes straffet till tio månaders fängelse och skadestånd på sammanlagt 27 000 kronor.

20 Sep 2016