Misshandel

Få hjälp av en av Sveriges vassaste advokater

Farmor misshandlade sina barnbarn

De allra flesta fall av misshandel begås av män. Yngre män dessutom tydligt överrepresenterade i statistiken. Kvinnor är tragiskt nog betydligt vanligare som offer än som förövare.

Minst förekommande i statistiken över misshandel är föga förvånade äldre kvinnor, som är den klart minst våldsbenägna gruppen.

Men det finns förstås undantag. Här berättar vi historien om en farmor som dömts för att ha misshandlat sina barnbarn.

Misshandel pågick i flera år

Barnbarnen, som bor i Värnamo i Småland, ska enligt åklagaren har misshandlats av farmodern vid upprepade tillfällen under en tidsperiod på ett och ett halvt år. Enligt barnen har den äldre släktingen inte varit en källa till värme och trygghet utan istället misshandlat sina barnbarn på ett flertal olika sätt. Hon ska enligt barnen ha slagit dem, satt krokben och spottat dem i ansiktet. Dessutom ska kvinnan vid ett tillfälle ha satt en varm sked mot ett av barnens arm. Den varma skeden ska ha gjort att barnet fått en hudförändring på armen.

Nekar till anklagelserna

Farmodern själv nekar till anklagelserna om misshandel och säger att hon älskar sina barnbarn över allt annat.

När fallet avgjordes i Tingsrätten så dömdes kvinnan till 40 dagsböter för misshandel. Stödbevisning saknades för många barnens berättelser, därför friades kvinnan från större delen av anklagelserna. Däremot fälldes hon för attacken med den varma skeden. Den berättelsen får stöd i berättelser från två olika socialsekreterare, berättar Värnamo Nyheter. 

Barnbarnen ska ha klarat sig utan några allvarliga skador och mår bra i dag.

11 Oct 2016